Grafik til online-seminaret Sådan oplever danskerne

Forhåbentlig åbner kulturlivet snart igen, og i den kommende sæson vil det sandsynligvis ligesom sidste sommer være danskerne, der udgør langt størstedelen af de besøgende på kulturinstitutionerne. Derfor inviterer Region Midtjylland i samarbejde med Dansk Industri og Epinion til et gratis online-seminar, som skal hjælpe det midtjyske kulturliv med at komme stærkt tilbage efter krisen ved at få godt fat i den danske målgruppe.

Sådan oplever danskerne – i Region Midtjylland stiller skarpt på de danske kulturforbrugere i det midtjyske og afdækker konkrete oplevelsessegmenter og deres markedspotentialer. Seminaret er et led i etableringen af et nyt Midtjysk Kulturakademi, der vil sætte fokus på videndeling og kompetenceudvikling i kulturlivet i Region Midtjylland.

Spritny rapport danner baggrund
Udgangspunktet for seminaret er den nye rapport "Sådan oplever danskerne – en segmentering af danskerne til aktører, der arbejder med markedet for oplevelser", som er udarbejdet af Epinion for Dansk Industri. Rapporten udfolder på baggrund af interviews med 5.000 danske kulturbrugere i alt 11 forskellige segmenter og deres markedspotentialer for en række forskellige oplevelsestilbud som f.eks. museer, teatre, koncerter, biblioteker og kulturhuse. Udover at præsentere en omfattende analyse af de danske kulturforbrugere indeholder rapporten samtidig et konkret værktøj, der kan hjælpe oplevelsesaktører med at identificere, prioritere og forstå relevante – og ikke mindst irrelevante – segmenter for netop jeres organisation.

Se en introduktion til Sådan oplever danskerne i nedenstående video:

Sådan oplever danskerne - beskrivelse

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Særligt fokus på det midtjyske
Online-seminaret bygger på rapporten og er skræddersyet til de midtjyske kulturaktører. Den omfattende mængde data i undersøgelsen gør det muligt via yderligere analyse at zoome ind på segmenter, forbrugsmønstre og potentialer blandt de midtjyske kulturforbrugere. Det kan f.eks. være, hvordan segmenterne fordeler sig i regionen, om der er særlige oplevelsesbehov- og præferencer blandt de midtjyske borgere, hvor langt man er villig til at køre efter oplevelser mv.

Tid: Fredag 26. marts 2021 kl. 10.00 – 11.30
Sted: Virtuel
Pris: Gratis
Hvem kan deltage? Seminaret er for alle midtjyske kulturaktører, der ønsker at arbejde mere målrettet og fokuseret med målgrupper. Det gælder funktioner på både strategisk og operationelt niveau i organisationen inden for f.eks. publikumsudvikling, produktudvikling, kommunikation og markedsføring.

Program:

  • Velkommen (Henrik Lodberg, Kontorchef, Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse, Regional Udvikling, Region Midtjylland)
  • Afsættet for ’Sådan oplever danskerne’ (Lasse Fridberg Bilstrup, Chefkonsulent, Dansk Industri)
  • Introduktion og hvorfor arbejde med målgrupper? (Martin Østervig Larsen, Senior Director, Epinion)
  • Præsentation af de danske oplevelsessegmenter og potentialeværktøj (Mille Marcussen, Senior Manager, Epinion)
  • Zoom på de danske oplevelsessegmenter i Region Midtjylland (Michelle Lykke Barbesgaard, Manager, Epinion)
  • Afrunding: Sådan kommer I videre herfra (Mille Marcussen, Senior Manager, Epinion)


Tilmeld dig her

OBS: Seminaret er et tilbud til kulturaktører baseret i Region Midtjylland. Frist for tilmelding er onsdag d. 24. marts 2021. Der er fri tilmelding, så I kan med fordel deltage flere medarbejdere fra samme organisation.

Workshop 16. april 2021: Sådan bruges værktøjet
Seminaret følges op af et tilbud om at deltage i en online-workshop den 16. april 2021, hvor deltagerne introduceres til og guides i brugen af værktøjet Sådan oplever danskerne, som er præsenteret på seminaret. Her får deltagerne mulighed for at prøve, hvordan man i praksis anvender segmentering som et redskab med udgangspunkt i egen organisation.

Nærmere information om og tilmelding til workshoppen følger efter seminaret. Deltagere fra seminaret får direkte information om workshoppen pr. mail.

OBS: Deltagelse i workshoppen er gratis, men forudsætter køb af værktøjet 'Sådan oplever danskerne'. Prisen er 500 kr. pr. organisation, og herefter kan man frit bruge værktøjet i sit arbejde med målgrupper i fremtiden.