12.05.2022

Renovering af huse er bæredygtigt, men energirenovering af private boliger er et håndværk, som kræver viden og øvelse. Og den slags kan regionens forurenings-testhus nord for Skive også bruges til. 

Derfor besøgte 14 tømrerelever fra Skive College i dag Region Midtjyllands testhus på hovedgaden i Roslev mellem Glyngøre og Skive. Huset er en "klassisk 1960'er villa" og dermed et oplagt sted at tænke energirenovering. Det var netop opgaven for eleverne, der havde medbragt en "Green Challenge" – en caseopgave, der er udarbejdet af Energibyen, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og Skive College. 

- For Skive College er det helt naturligt at indgå i et samarbejde med interessante aktører. Det er en rigtig god mulighed for at rykke læringen i skolen endnu tættere på det virkelige miljø, hvilket også er med til at gøre undervisningen mere interessant og relevant for eleverne, siger Thomas Bach Adamsen, uddannelsesleder på Skive College. 

Tømrereleverne fra Skive College på energirenoveringsbesøg i regionens testhus i Roslev den 12. maj 2022. Foto: René Just Poulsen, Region Midtjylland 

Tømrereleverne fra Skive College på energirenoveringsbesøg i regionens testhus i Roslev den 12. maj 2022. Foto: René Just Poulsen, Region Midtjylland 

Opgaven er en del af Green Innovation Makers 2022, og tømrerelevernes konkrete opgave gik ud på at undersøge testhuset og finde frem til de rette renoveringsløsninger energimæssigt, fugtteknisk og lovgivningsmæssigt samt udregne, hvor meget der kan spares i både energi, kroner og CO2 med de foreslåede energirenoveringer. 

- Det giver sindssygt meget at komme ud og se, røre og lugte i sådan et hus som det her i stedet for at sidde hjemme på skolen ved et whiteboard, siger tømrerelev Felix Petersen. 

Plads til flere testprojekter 

Hvis du brug for at udvikle og teste nye metoder ifm. forurening eller en anden god idé til et projekt, så er der mange muligheder i testhuset. Regionens testhus i Roslev nord for Skive rummer masser af muligheder.

Ejendommen har været rammen om en bolig med et lille renseri, der har forurenet grunden og indeklimaet, så her er der mulighed for at gennemføre utraditionelle undersøgelser helt uden hensyntagen til følsomme aktiviteter eller beboere. Der er desuden mulighed for at teste enheder under udvikling til fx ventilation i et "rigtigt" hus. 

- Mest miljø for pengene er en vigtig faktor, når vi som offentlig myndighed skal undersøge, oprense, afværge og overvåge forureninger. Det kræver hele tiden nye og mere effektive metoder, og derfor ønsker vi at samarbejde med branchen, og vores testhus i Roslev er et perfekt testsite, fortæller Morten Bondgaard, chef for jordforurening i Region Midtjylland.