Om Ung i uddannelse

Formålet med projektet var at støtte sårbare og udsatte unge i overgangen fra grundskole og FGU til ungdomsuddannelse.

Aktiviteterne i projektet var blandt andet målrettet vejledning, samtaler, lektiehjælp og hjælp til deltagelse i netværksgrupper. Der har været en 'Ungeguide' tilknyttet til hver enkelt unge/elev. Ungeguiden har planlagt forløb for den enkelte elev med udgangspunkt i elevens behov og interesser.

Resultater

Mere end 80 procent af de unge er startet på en ungdomsuddannelse. Ca. 5 procent er startet i beskæftigelse. Beskæftigelse var ikke en del af projektets mål, men beskæftigelse kan i høj grad være en succes for den enkelte unge.

I evalueringen af projektet kan vi se, at forløbene og vejledningen fra Ungeguiden giver de unge deltagere en øget tro på sig selv, mere struktur i hverdagen og bidrager til at fastholde de unge på deres ungdomsuddannelse.

Samarbejdspartnere i projektet

  • Lemvig Kommune
  • Struer Kommune
  • Holstebro Kommune
  • Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Herning Kommune
  • Randers Kommune
  • Norddjurs Kommune
  • Syddjurs Kommune.

Periode og tilsagn

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2020 – 31. december 2022.

Projektet blev finansieret af Region Midtjylland, Den Europæiske Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler.

Analyse af unge i Region Midtjylland - Marselisborg Consulting, 2022

Region Midtjylland har i samarbejde med Marselisborg Consulting undersøgt og kortlagt unge på offentlig forsørgelse i Region Midtjylland. Analysen viser, at alt for mange unge mistrives. Analysen skal bl.a. bidrage til at skabe overblik over udviklingen, og konkretisere nogle af de udfordringer, som de unge har.

Læs rapporten Analyse af unge i Region Midtjylland.

Inspirationskatalog: Lovende praksis - Unge uden uddannelse og beskæftigelse

Marselisborg Consulting har lavet et katalog til fagprosessionelle med inspiration til arbejdet med at hjælpe unge i uddannelse eller arbejde. Du kan bruge kataloget til at opsøge relevant viden og som inspiration til at udvikle ungeindsatsen på tværs af kommuner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

Læs inspirationskataloget "Lovende praksis - Unge uden uddannelse og beskæftigelse".

Kontakt

Bente Børre Petersen

Udviklingskonsulent

Mobil: 2033 3524

Send mail til Bente