27.09.2023

Længere forberedende forløb inden start på erhvervsuddannelse, samarbejde med bl.a. politiet for at få unge kriminelle i praktik eller beskæftigelse og justering af Optagelse.dk, så studerende allerede fra studiestart kan få støtte på grund af enten psykisk funktionsnedsættelse, bevægelseshandicap eller ordblindhed.

Det er tre eksempler fra den række anbefalinger til, hvordan de 23.000 midtjyske unge på offentlig forsørgelse kan hjælpes i uddannelse eller beskæftigelse. Regionsrådet har netop besluttet, hvilke anbefalinger regionen bruger ressourcer på at realisere samt godkendt, at alle anbefalingerne indarbejdes i den reviderede regionale udviklingsstrategi.

Anbefalingerne kommer fra det regionalpolitiske forum "Unge udenfor", hvor repræsentanter fra erhvervslivet, myndigheder, civilsamfund og videninstitutioner har samarbejdet med regionens politikere om at udvikle løsninger.

- Det er en både menneskelig og samfundsmæssig katastrofe, at hver 10. midtjyske ung mellem 16 og 29 år er uden for uddannelse og beskæftigelse. Men det er også et vildt problem, som ikke bare kan løses med flere penge eller hurtige politiske beslutninger. Derfor er det godt, at en bred gruppe af aktører på området nu har bidraget med deres forskellige erfaringer, og jeg ser frem til at vi skal arbejde videre med anbefalingerne og hjælpe de unge uden for tilbage ind i samfundet, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Vigtigt at være en del af fællesskabet

Regionsrådsmedlemmerne Rose-Marie Mollerup (P), Thrine Rimdal Nørgaard (V) og Henrik Gottlieb Hansen (S) deltog i det regionalpolitiske forum om unge udenfor med sidstnævnte som formand.

- Alle deltagere i det regionalpolitiske forum havde forskellige indgangsvinkler og ideer, og det gav et vanvittigt flot engagement. Det er en ny måde at arbejde på, også for mig som regionalpolitiker, og det har været rigtig godt at komme med helt ind i værkstedet. Nu har vi lagt vores viden sammen, og resultatet er en række anbefalinger til nye løsninger som jeg er stolt af, og som jeg håber og tror på kan være med til hjælpe flere unge tilbage ind i fællesskaber på skoler eller på arbejdspladser, siger Henrik Gottlieb Hansen.

Afgørende med samarbejde på tværs

Det regionalpolitiske forum har mødtes tre gange i løbet af 2023, hvor deltagerne diskuterede udfordringer, drøftede fælles ambitioner og arbejdede med mulige konkrete indsatsområder. Imellem møderne har deltagerne afholdt en lang række arbejdsmøder.

- Jeg har mødt fagpersoner, der ved en masse om de unge, men som jeg ikke har et samarbejde med til daglig. Det er blevet endnu tydeligere for mig, at hvis vi skal hjælpe de unge, skal vi samarbejde på tværs, så jeg ikke bare passer politibutikken, mens andre passer deres egne butikker. Den synergi, der er kommet ud af det her, det tror jeg bliver rigtig godt for den gruppe unge, der har brug for en ekstra hånd i ryggen, siger Michael Weiss, der som politiinspektør i Sydøstjyllands Politi har siddet med i det regionalpolitiske forum.

Arbejdet i det regionalpolitiske forum om unge udenfor

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Fakta: Sådan vil Region Midtjylland engagere sig i anbefalingerne

 • Understøtte lokale samarbejder mellem politi, virksomheder, kommune/jobcenter, civilsamfundet m.fl., hvor der gennemføres en håndholdt indsats med henblik på at unge kriminelle kommer i praktikforløb eller ordinær beskæftigelse.

 • Afsøge muligheden for et tættere samarbejde mellem jobcentre og psykiatrien i Region Midtjylland. Samarbejdet skal skabe bedre forståelse på tværs af vidensdomæner, fx gennem et digitalt værktøj, som kan oversætte relevant viden fra psykiatrien til virksomhederne for at kunne skabe gode arbejdsvilkår for de unge.

 • Oprette en Region Midtjylland Ansvarlighedspris, der årligt tildeles en eller flere virksomheder, der har udmærket sig ved en særlig ansvarlighed og ved en særlig indsats har hjulpet unge med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer i job.

 • Udvikle et koncept for sociale klausuler, der beskriver, hvordan man som virksomhed kan forpligte sig på at bidrage med praktikker, fleksjob, lønnede timer mv.

 • Adressere behovet for at styrke det faglige miljø i sin kommende EUD-strategi for at mindske frafald på erhvervsuddannelserne.

 • Udvikle og afholde workshops for regionens uddannelsesinstitutioner i samarbejde med Dansk Handicapforbund med fokus på fysisk, pædagogisk og social tilgængelighed.

 • Gå i dialog med Styrelsen for It og Læring med henblik på at Optagelse.dk justeres, så studerende allerede fra studiestart kan få støtte på grund af enten psykisk funktionsnedsættelse, bevægelseshandicap eller ordblindhed.

 • Gå i dialog med de relevante ministerier om de systemiske udfordringer på vegne af og i samarbejde med deltagerne i det regionalpolitisk forum.

Læs det regionalpolitiske forums anbefalinger til arbejdet med unge udenfor.

Fakta: Vilde problemer og fælles løsninger i Midtjylland

Anbefalingerne er den foreløbige kulmination på arbejdet i regionalpolitisk forum om unge udenfor, hvor Region Midtjylland har inviteret en række kommuner, videninstitutioner, organisationer, virksomheder, skoler, politiet og unge fra regionens ungedemokratiprojektet SAMFUNDSFORMERNE til samarbejde.

Det regionalpolitiske forum om unge udenfor er det første af i alt otte regionalpolitiske fora, der skal samarbejde om anbefalinger til konkrete løsninger og handlinger på otte vilde problemer.

Et vildt problem er et problem, der både er svært at afgrænse præcist og at løse samt sjældent kun har én ejer. Det er komplekse problemer, der kræver dialog og helhedsorienterede tilgange i partnerskaber, fordi de potentielle løsninger ofte griber ind i hinanden og risikerer at have modsatrettede effekter.

Udover "Unge udenfor" er der følgende regionalpolitiske fora:

 • Hvordan forhindrer vi, at blomsterne forsvinder? (i gang)
 • Hvordan får vi flere til at stige på? (efteråret 2023)
 • Hvor finder vi arbejdskraften? (efteråret 2023)
 • Hvordan mindsker vi forbruget? (foråret 2024)
 • Hvordan får vi arealer nok til den grønne omstilling? (foråret 2024)
 • Hvordan understøtter vi det gode liv på landet? (efteråret 2024)
 • Hvad gør vi, når vandet kommer? (efteråret 2024)

Når alle otte regionalpolitiske fora har afleveret deres anbefalinger i løbet af 2025, bliver de indarbejdet i den kommende regionale udviklingsstrategi.

Læs mere om de vilde problemer og arbejdet med en ny regional udviklingsstrategi.