Region Midtjylland samarbejder med kommunerne om planlægning af gode cykelruter på tværs af kommunegrænser. Foto. Region Midtjylland.

21.12.2023

Cykler larmer som bekendt ikke og bruger nul benzin. Til gengæld kan de være en effektiv måde at komme frem på, og hvis rammerne er rigtige, kommer de tohjulede til at spille en afgørende rolle i indretningen af fremtidens mobilitet. Det er på den baggrund, at Region Midtjylland deltager i samarbejdet om det østjyske Supercykelstisekretariat, der blev etableret i 2020. Regionsrådet har netop bevilget 2,1 mio. kroner fra den økonomiske ramme til kollektiv trafik til en fortsættelse af samarbejdet.

- I forhold til både CO2-udledning og sundhed er der kun gode ting at sige om at cykle, og så ved vi, at næsten halvdelen af befolkningen i Region Midtjylland har under 10 kilometer til arbejde. Derfor giver det rigtig god mening at se på, hvordan cyklen for flere kan blive et attraktivt valg enten til hele eller dele af den daglige transport. Fx ved at tage cyklen til en station, hvor man så skifter til bus eller tog. Det arbejde er man kommet godt i gang med, og det giver rigtig god mening at fortsætte, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Flere skal kunne cykle

I løbet af samarbejdets første periode er mulighederne for supercykelstier blevet kortlagt, og der er bl.a. etableret Supercykelsti fra Aarhus C til knudepunktet Klokhøjen, hvor letbanen har stoppested samt mellem Horsens og Hedensted.

- Jeg ser frem til, at der i den kommende periode skal der etableres flere nye ruter, og der dermed bliver skabt gode rammer for at tænke cyklerne endnu mere ind i arbejdet med at udvikle fremtidens mobilitet i regionen. Jeg håber også, at det på sigt bliver muligt at udvide samarbejdet til hele regionen, siger Anders Kühnau.

Cykler og samkørsel får os frem i fremtiden

Region Midtjylland samarbejder bredt om at sikre god mobilitet i fremtiden. Herunder en fremtidssikret kollektiv trafik, hvor busser og tog tænkes sammen med andre transportmuligheder. Herunder løbehjul, samkørsel, delebiler og ikke mindst cykler.

Det arbejde foregår i en række projekter, ligesom regionen har nedsat et regionalpolitisk forum om mobilitet, hvor en bredt sammensat gruppe af aktører udvikler anbefalinger, som kommer til at indgå i den regionale udviklingsstrategi.

Læs mere om det regionale arbejde med kollektiv trafik – og se analyse af midtjydernes mobilitet.

Hvad er en supercykelsti?

  • En supercykelsti er en cykelrute, der prioriterer, at cyklisten kommer hurtigt og sikkert frem. Ruterne er tydeligt skiltet og skal leve op til en række kvalitetsmål i forhold til: fremkommelighed, sikkerhed og Komfort.
  • Supercykelstisamarbejdet blev etableret i 2020. Samarbejdet består af Region
  • Midtjylland og Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Skanderborg, Silkeborg, Syddjurs, og Aarhus Kommuner.
  • Supercykelstisamarbejdet understøtter mere cykling i Region Midtjylland ved at samarbejde om at understøtte og facilitere tilblivelsen af et sammenhængende net af supercykelstier på tværs af kommunegrænserne.

Kontakt