07.03.2024

Trods mindre ungdomsårgange er antallet af ansøgere til de gymnasiale ungdomsuddannelser STX, HHX, HTX, HF og pre-IB igen i år samlet set steget i den midtjyske region. Men det er særligt HHX og STX, der oplever fremgang til skoleåret 2024/25.

Knap 400 flere unge har i år samlet set søgt ind på STX, HHX, HF, HTX og den internationale pre-IB på et gymnasium i Region Midtjylland. 12.124 ansøgninger er kommet ind ved fristen 1. marts mod 11.752 sidste år. Det er en stigning på 3,2 procent.

Stigningen kommer trods faldende ungdomsårgange, og en politisk ambition om at flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse. I Region Midtjylland er det også ansøgere til HHX og STX, der trækker tallet op. For antallet af ansøgere til HF og ikke mindst HTX, hvor fokus er på de teknologiske og naturvidenskabelige fag, er faldet, og det ærgrer udvalgsformand:

- Det er jo dejligt, at de unge gerne vil uddanne sig. Men det her tegner ikke godt for rekruttering til de videregående STEM-uddannelser som ingeniør- og teknologiske studieretninger. De seneste år er antallet af ansøgere til HTX i Region Midtjylland faldet og meget markant i år med et fald på over 12 procent. Og samtidig falder HF en smule, og vi ved, at mange HF’ere normalt søger ind på velfærdsuddannelserne. Så vi må håbe på mange eftertilmeldinger til HF. Uanset hvad, så giver de nye tal i hvert fald stof til eftertanke for os som politikere, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling Bent B. Graversen (V).

Ansøgere pr. 1. marts 2024

I alt 12.124 har i år søgt ind på gymnasieskolerne i Region Midtjylland. Det er en stigning i forhold til 11.752 ansøgere i 2023 og 11.535 i 2022. Sådan her fordeler ansøgerne sig: 

 • STX: 5.511 (5.441 i 2023 og 5.654 i 2022)
 • HHX: 3.572 (3.159 i 2023 og 2.921 i 2022)
 • HTX: 784 (893 i 2023 og 928 i 2022)
 • HF: 1.922 (1.999 i 2023 og 1.841 i 2022)
 • Pre-IB (internationale linjer): 335 (260 i 2023 og 191 i 2022).

År to med ny elevfordeling

2023 var første år med en ny måde at fordele ansøgerne til pladserne på de gymnasiale uddannelser - STX, HHX, HTX, HF og pre-IB. Så igen i år fordeler Børne- og Undervisningsministeriet ansøgerne ud fra en algoritme. 

 Det nye system tager udgangspunkt i ansøgernes prioriterede ønsker, transporttid fra ansøgers bopæl til gymnasiets adresse og en maksimal transporttid på 45 minutter.

Læs mere om reglerne på ministeriets hjemmeside.

Ikke alle får 1. prioritet

Indtil videre har gymnasierne ikke fået svar på, hvor mange elever de må optage. Men skolerne har fået en foreløbig kapacitet meldt ud fra ministeriet, og ud fra den vil mindst 93 procent af ansøgerne få deres 1. valg af uddannelsessted.

Det er særligt i Aarhus, der er udsigt til, at nogle ansøgere ikke får førstevalget opfyldt. To af byens gymnasierne har fået langt flere ansøgere, end der er pladser til. Nogle elever vil altså blive tilbudt plads et andet sted.

Venter fortsat på nye fordelingsregler

I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at gymnasierne først i april får den endelige kapacitet meldt ud fra Børne- og Undervisningsministeriet. Fristen er den 25. april. Ministeriet kan vælge at lade nogle STX- og HHX-gymnasier optage flere ansøgere, så det er for tidligt at sige, præcis hvor mange, der ikke får 1. prioriteten opfyldt.

- Vi er lige som skolerne spændte på at se den endelige kapacitet, men meget tyder på, at flere ansøgere skal tilbydes plads på andre Aarhus-gymnasier. Sådan må det være med de nuværende fordelingsregler. Vi venter jo fortsat på regeringens udspil til en ny fordelingsmodel, der skal tage højde for både elevsammensætning og sikre grundlag for gymnasier i yderområderne, siger næstformand i Udvalget for Regional Udvikling Henrik Qvist (EL).

Senest den 8. maj 2024 modtager ansøgerne besked om, hvor de har fået plads.

Region Midtjyllands opgaver med ungdomsuddannelser

 • Bidrage til at sikre et geografisk dækkende og varieret udbud af ungdomsuddannelser i regionen – i tæt samarbejde med uddannelsesstederne bl.a. gennem de to gymnasiesamarbejder, der findes i Region Midtjylland.
 • Regionsrådet kan komme med anbefalinger til antallet af pladser på gymnasierne (kapacitet), inden Børne- og Undervisningsministeriet fastsætter de enkelte gymnasiers foreløbige kapacitet.
 • Det er regionens opgave at fordele en plads på de gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX, HF og pre-IB), hvis:
  • en ansøger ikke kan tildeles en plads via ministeriets algoritme-system. (Systemet fordeler ansøgere efter ansøgernes prioriteter og efter et transporttidskriterie, hvis der er flere ansøgere end pladser til et gymnasium.)
  • en ansøger sender en ansøger efter ansøgningsfristen.
  • en ansøger ønsker forrang til et bestemt gymnasium, fordi ansøger har et handicap. Regionerne har en lægefaglig konsulent, der er med til at lave disse vurderinger.
 • Regionsrådet kan efter den 25. april 2024 (når ministeriet har meldt den endelige kapacitet til gymnasierne) i særlige tilfælde hæve kapaciteten med enkelte pladser på nogle skoler. Læs mere om regionens muligheder for at hæve kapaciteten på ministeriets hjemmeside.

Flere oplysninger

Formand for regionsrådets udvalg for regional udvikling, Bent Graversen (V),
tlf. 2020 3059 / graversen@rr.rm.dk

Næstformand for regionsrådets udvalg for regional udvikling, Henrik Qvist (EL),
tlf. 4049 4827 / hq@rr.rm.dk

Kontorchef, Uddannelse, Region Midtjylland, Henrik Lodberg,
tlf. 2325 3813/ henrik.lodberg@ru.rm.dk

Ansøgere 2024

Se oversigt over ansøgere 2024 (pdf).